Sunwah Tower

Phòng Khách Lớn (209,100,000₫)

Phòng ăn (170,800,000₫)

Phòng Ngủ (250,000,000₫)

Phòng Ngủ Nhỏ 1 (70,200,000₫)