PREMIER | KELLY UK

Phòng Khách Lớn (539,800,000₫)

Phòng Ăn (270,400,000₫)

Phòng Ngủ Master (234,200,000₫)

Phòng Ngủ Nhỏ 1 (163,100,000₫)

Phòng Ngủ Nhỏ 2 (36,600,000₫)