Lusaka 4 - 5' X 8'

của Sonder Living

SKU: 0009570

This handwoven, 100% wool rug is a perfect balance of textures, blending a clean, contemporary geometric patten with a deep, soft pile

26,500,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

151

244

Thông số kỹ thuật chi tiết

0009570

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện