Moda - 5' X 8'

của Sonder Living

SKU: 0014570

This handwoven wool rug incorporates a soft loop pile weave, bold geometric pattern and natural color palette, making it a perfect choice for comfort and style.

19,100,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

153

244

Thông số kỹ thuật chi tiết

0014570

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện