Silver Leaf Palm Tree B

của Sonder Living / thiết kế bởi Kelly Hoppen

SKU: 1206365

Evoking all the glamour of the iconic Californian coastline, this piece features a striking monochromatic photograph of palm trees, reverse printed on silver leafed glass.28,800,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

124

124

4

Thông số kỹ thuật chi tiết

Kính lá bạc

Gỗ

1206365

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện