Pharrell Console Table

của Sonder Living

SKU: 1401079

This sleek minimalist contemporary console table strikes as a conversational piece. Its half-moon shape frame has an open grain finish displaying textured black oak, contrasted with an intersecting taupe oak column.

31,600,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

88

150

30

Thông số kỹ thuật chi tiết

1401079

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện

Thiết kế có sử dụng sản phẩm