DURHAM-BÀN CONSOLE

của Bentley Designs

SKU: 2480-06-0

· Gỗ sồi Mỹ nhiều mắt tự nhiên / Gỗ xẻ mỏng /Gỗ dẻ gai Châu Âu tự nhiên & MDF sơn
- Hoàn thiện màu gỗ sồi # 15 & Màu trắng # 5

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

77

117.5

38

Thông số kỹ thuật chi tiết

Sồi Mỹ, Gỗ dẻ gai Châu Âu

Sồi Mỹ, Gỗ dẻ gai Châu Âu

2480-06-0

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện