DURHAM-GƯƠNG TREO TƯỜNG

của AZ Home Living

SKU: 2480-61-4

· Gỗ dẻ gai Châu Âu tự nhiên & MDF sơn
- Hoàn thiện màu trắng # 5

6,700,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

74

120

4

Thông số kỹ thuật chi tiết

American Oak/ Sawn timber wood/ European Beech & MDF

2480-61-4

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện