Kashan - 9' X 12'

của Sonder Living / thiết kế bởi Maison 55

SKU: RG0017912

Handcrafted from luxe wool, this rug incorporates a distressed motif, adding a touch of vintage, rustic style.

34,900,000 ₫

Kích thước & Chi tiết

Kích thước

275

366

Thông số kỹ thuật chi tiết

RG0017912

Trợ giúp thêm

Gửi tin nhắn hoặc gọi điện