Quay lại

Điều khoản sử dụng

Cám ơn bạn đã sử dụng trang web của AZ Home. Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa bạn đã chấp thuận các điều khoản dưới đây

Quyền sử dụng

AZ Home cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của AZ Home. Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác. Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của AZ Home.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng AZ Home không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Quyền sở hữu

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của AZ Home hoặc bên thứ ba cấp phép cho AZ Home. Bản quyền của AZ Home được thể hiện trên website bằng dòng chữ © Bản quyền thuộc về AZHOME 2019.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của AZ Home và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của AZ Home là xâm phạm quyền của AZ Home. AZ Home có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nội dung trên website

AZ Home có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

AZ Home có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

AZ Home có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.