Nhân viên triển khai 2D

Miêu tả công việc

Tóm tắt công việc: - Thành thạo AutoCAD 2D, biết Sketchup hoăc 01 trong các phần mềm thiết kế khác là ưu tiên; - Khả năng tư duy cao, nhanh nhạy, hoạt bát; - Khả năng trình bày tốt; - Am hiểu sơ bộ về kết cấu sản phẩm nội thất (các loai nguyên vật liệu, hardware). - Ưu tiên sinh viên mớ i tốt nghiêp hoặc đã đi làm cùng ngành nghề không quá 2 năm.

Yêu cầu công việc - Thực hiện đo đạc khảo sát dự án khi có yêu cầu; - Tiếp nhận hồ sơ dự án (bản vẽ concept - 3D + Items list) tiến hành khai triển 2D nội thất; - Tham gia tư vấn công năng sản phẩm cho khách hàng khi có yêu cầu, nếu chưa biết sẽ được đào tạo; ̣ - Tham dự đào tạo dựng hình và áp phương thức sản xuất trên phần mềm chuyên dụng; ̣- Thực hiện bóc tách dự toán phục vụ công tác báo giá khi có yêu cầu. - Giám sát sản xuất taị nhà máy hoăc đơn vị GCN bảo đảm đú ng ý đồ thiết kế và chất lượng sản phẩm.

Báo cáo cho

Mức lương hàng tháng: 12 triệu đồng

Ngày bắt đầu dự kiến: