Provocateur Art

Thương hiệu Tranh nghệ thuật từ Mỹ, được sáng lập bởi Nhà thiết kế tài năng Jean-Pierre Brown. Sản phẩm được in theo dây chuyền hiện đại và được trực tiếp phát triển bởi các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia để ra đời các phiên bản nghệ thuật. Thương hiệu với đa dạng sản phẩm như tranh đèn led, tranh trừu tượng, tranh Bespoke, tranh in trên kính và kim loại… nhằm đáp ứng được các giải pháp tranh dành cho các loại hình dự án lớn, nhỏ khác nhau.

Provocateur Art

Tranh Gold Rorschach Print B On Navy Paper
VND 26.818.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Gold Rorschach Print D
VND 26.877.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Gold Leaf Quadrant
VND 31.899.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Tubualr Pipes
VND 35.420.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Butterflies & Dragonflies White
VND 35.926.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Red Oil
VND 25.300.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Silver Peacock
VND 25.300.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Blue Oil
VND 25.300.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Paper Medallion
VND 25.300.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Early Dawn
VND 16.698.000
Xóa

Provocateur Art

Tranh Liquid Gold
VND 25.300.000
Xóa
  • 1
  • 2
  • Sau
alt