nhà thiết kế

Maison 55

Maison 55 là một nhóm nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu Sonder Living với tôn chỉ chắt lọc những tinh hoa cổ điển ở Mỹ và Châu Âu. Các nhà thiết kế sẽ được thay đổi theo từng năm, ai nổi tiếng và xuất sắc sẽ được chọn nhưng lúc nào cũng là 55 nhà thiết kế. Mỗi năm, Sonder Living sẽ tập hợp những thiết kế xuất sắc nhất của 55 nhà thiết kế này rồi làm thành những bộ sưu tập mới và đặc biệt.

bộ sưu tập

Sự tinh tế thể hiện trong từng bộ sưu tập của Maison 55

XEM TẤT CẢ

alt